نمایش سایدبار

کیت اول منچسترسیتی ۲۰۲۱/۲۲ پلیری

249,000 تومان 229,000 تومان

کیت تمرینی منچسترسیتی ۲۰۲۱

210,000 تومان 195,000 تومان

کیت design a kit contest منچستر سیتی

239,000 تومان 219,000 تومان

کیت BALR منچسترسیتی پلیری

239,000 تومان 200,000 تومان

تیشرت تمرینی منچسترسیتی ۲۰۲۱

159,000 تومان169,000 تومان

کیت تمرینی منچسترسیتی ۲۰۲۱

199,000 تومان 175,000 تومان

کیت دوم منچسترسیتی ۲۰۲۱ بچگانه

209,000 تومان 185,000 تومان

لباس دوم بچگانه منچستر سیتی ۲۰۲۱

209,000 تومان

لباس دوم منچسترسیتی ۲۰۲۱ آستین بلند

219,000 تومان

لباس سوم منچسترسیتی ۲۰۲۱ پلیر

240,000 تومان 219,000 تومان

لباس سوم منچسترسیتی ۲۰۲۱ با شورت

210,000 تومان 194,000 تومان

لباس اول منچسترسیتی ۲۰۲۱ پلیر

239,000 تومان 205,000 تومان

لباس دوم منچسترسیتی ۲۰۲۱ پلیر

229,000 تومان 209,000 تومان

لباس اول منچسترسیتی ۲۰۲۱

189,000 تومان 169,000 تومان

لباس سوم منچسترسیتی ۲۰۲۱

155,000 تومان170,000 تومان

لباس دوم منچسترسیتی ۲۰۲۱

199,000 تومان 155,000 تومان

ست تیشرت و شلوار هتلی منچستر سیتی

298,000 تومان 248,000 تومان

پیراهن سوم منچسترسیتی

110,000 تومان

پیراهن دوم منچسترسیتی

110,000 تومان 85,000 تومان

پیراهن اول منچسترسیتی

110,000 تومان 89,000 تومان