نمایش سایدبار

کیت دوم دورتموند ۲۰۲۱ باشورت

229,000 تومان 219,000 تومان

لباس اول دورتموند ۲۰۲۱ لیگ قهرمانان

179,000 تومان

لباس دوم بچگانه دورتموند ۲۰۲۱

لباس بچگانه دورتموند ۲۰۲۱

209,000 تومان

لباس سوم دورتموند ۲۰۲۱

219,000 تومان 199,000 تومان

لباس اول لاپزیگ ۲۰۲۱

189,000 تومان

لباس دوم دورتموند ۲۰۲۱

189,000 تومان

لباس اول دورتموند ۲۰۲۱

189,000 تومان 179,000 تومان

پیراهن دورتموند ویژه لیگ قهرمانان

پیراهن اول دورتموند

110,000 تومان

پیراهن ۱۱۰ سالگی دورتموند

پیراهن گلری دورتموند ۳

185,000 تومان

پیراهن دوم دورتموند

پیراهن گلری دورتموند ۱

185,000 تومان