نمایش سایدبار

لباس دوم دورتموند ۲۰۲۲

210,000 تومان 199,000 تومان

لباس اول دورتموند با شورت ۲۰۲۲

259,000 تومان 219,000 تومان

لباس اول دورتموند ۲۰۲۲

189,000 تومان

کیت چهارم بورسیا دورتموند ۲۰۲۱ پلیری

249,000 تومان 229,000 تومان

ست هتلی دورتموند زرد ۲۰۲۱

379,000 تومان

کیت BALR دورتموند پلیری

219,000 تومان 195,000 تومان

ست تیشرت شلوار دورتموند ۲۰۲۱ زرد

330,000 تومان 299,000 تومان

لباس دوم دورتموند ۲۰۲۱ پلیر

245,000 تومان 210,000 تومان

کیت دوم دورتموند ۲۰۲۱ باشورت

229,000 تومان 219,000 تومان

لباس اول دورتموند ۲۰۲۱ لیگ قهرمانان

149,000 تومان

لباس دوم بچگانه دورتموند ۲۰۲۱

لباس بچگانه دورتموند ۲۰۲۱

209,000 تومان

لباس سوم دورتموند ۲۰۲۱

219,000 تومان 199,000 تومان

لباس اول لاپزیگ ۲۰۲۱

189,000 تومان

لباس دوم دورتموند ۲۰۲۱

189,000 تومان 155,000 تومان

لباس اول دورتموند ۲۰۲۱

189,000 تومان 159,000 تومان

پیراهن دورتموند ویژه لیگ قهرمانان

پیراهن اول دورتموند

110,000 تومان

پیراهن ۱۱۰ سالگی دورتموند

پیراهن گلری دورتموند ۳

185,000 تومان

پیراهن دوم دورتموند

پیراهن گلری دورتموند ۱

185,000 تومان