نمایش سایدبار

کیت چلسی ۲۰۱۲

339,000 تومان 289,000 تومان

کیت پیش از مسابقه چلسی ۲۰۲۱

189,000 تومان 174,000 تومان

کیت اول چلسی ۲۰۲۱ بچگانه

209,000 تومان 185,000 تومان

لباس دوم چلسی ۲۰۲۱ پلیری

259,000 تومان 245,000 تومان

لباس اول چلسی ۲۰۲۱ پلیری

259,000 تومان

لباس سوم چلسی ۲۰۲۱

189,000 تومان 155,000 تومان

لباس دوم چلسی ۲۰۲۱

189,000 تومان 169,000 تومان

لباس اول چلسی ۲۰۲۱

189,000 تومان 169,000 تومان

پیراهن سوم چلسی ۲۰۲۰

109,000 تومان

پیراهن دوم چلسی

110,000 تومان

پیراهن اول چلسی

110,000 تومان