راهنمای سایزبندی کیتهای فوتبالی

شما با توجه به نوع محصول مدنظرتان و شاخص های فیزیکی خود میتوانید از جدول زیر سایز مورد نظر خود را انتخاب کنید.

سایزقد (سانتی متر)وزن (کیلوگرم)عرض قفسه سینه(سانتی متر)
S۱۶۰-۱۷۰۶۰-۷۰۴۸
M۱۷۰-۱۸۰۷۰-۸۰۵۰
L۱۸۰-۱۹۰۸۰-۹۰۵۳
XL۱۹۰-۲۰۰۹۰-۱۰۰۵۶